🌾🌾મગફળી વેચવા રજીસ્ટ્રેશન

મગફળી વેચવા રજીસ્ટ્રેશન

સવા બે લાખથી વધુ ખેડૂતોએ મગફળી વેચવા રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યુ. પ્રાપ્ત માહિતી પ્રમાણે તા.17 ઓક્ટોબર સુધીમાં 232000 જેટલા ખેડૂતોએ મગફળી વેચવા રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યુ છે.

હજુ આગામી તા.31 ઓક્ટોબર સુધી રજીસ્ટ્રેશનની કામગીરી ચાલુ રહેશે. આ સિઝન માટે સરકારે મગફળી માટે રૂ.1110 ટેકાનો ભાવ જાહેર કર્યો છે.

ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મગફળી ટેકાના ભાવ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરવા અહીં ક્લિક કરો

ગત વર્ષે સિઝનના અંતમાં મગફળીના બજારભાવ ઉંચી સપાટીએ પહોંચી જતા અનેક ખેડૂતો રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યા છતાં મગફળી વેચાણ માટે આવ્યા નહોતા.

છેલ્લા થોડા દિવસોથી મગફળીમાં મંદી સાથે વેપાર થઇ રહ્યો છે. આથી ઘણા યાર્ડોમાં ટેકાની સપાટીથી નીચે મગફળીમાં વેપાર થઇ રહ્યો છે. આ કારણે ટેકાના કેન્દ્રો ઉપર રજીસ્ટ્રેશન કરાવનાર ખેડૂતોની સંખ્યા વધી છે. 

ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મગફળી ટેકાના ભાવ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરવા અહીં ક્લિક કરો

The Phone Has An Option Called Call-dial. Through Which The Number Of Anyone Who Wants To Call Can Be Found. The Person Has To Find The Number To Call.

We Can Make A Call Through Voice Call Dialer App.

The Voice Call Dialer App Does Not Require Anyone To Search For A Number. The Call Can Only Be Made By Speaking The Name Of The Saved Person. The App In Playstore Is Absolutely Free. This App Will Surprise You!

Voice Call Dialer Is A Simple Application That Enables Voice Voice Dialing On Android Smartphones. To Use Voice Dialer, You Need To Install Google Voice Search And Connect To The Internet. The Application Is Easy To Use, Just Say That The Contacts Match The Contact Name In This Command-List Of Contacts And It Will Be Dialed Automatically.

New Features Have Been Added To The Recently Updated App. Which Are As Follows.

The App Can Be Turned On And Off.
The Interval Between Selecting A Contact And Dialing Can Be Chosen.
The Easiest Voice Dialer App On The Google Play Store.

Download Application: Click Here

For Best Results, Place A Shortcut On The Device’s Desktop, Turn On The Autorun, And See How Fast You Can Select A Quick Contact Using Voice And Make A New Voice Call.

How To Download The App?

To Download The App, First You Need To Open Google Playstore. After Opening Playstore, Find An App Called Voice Call Dialer. After Finding The App, You Can Install And The Voice Call Dialer App Is Absolutely Free. You Will Not Need Internet To Use This App. An App Once Downloaded From The Internet Can Be Used For Free.

Voice call dial: voice dial. Voice Call Dialer is a simple app that enables voice dialing/calls on Android smartphones. The usage of the app is simple just say the voice command that matches the contact name in your contacts list and it will automatically be dialed. 

Voice dialer. The incoming caller name announcer caller name speaks and incoming caller name announcer and talker. It is an incoming caller name announcer which speaks in Hindi only in Hindi Indian language and the latest incoming caller name and number announcer also incoming caller name display and incoming caller name speaking. 

Voice call dialer. Speak to dial call. With a voice dialer, hands-free calls are easy to make, all you have to do is speak the contact name aloud. Voice dialer will recognize contact and automatically make calls for you.