સરકાર ટેકાના ભાવથી તુવેર, ચણા અને રાયડાની નોંધણીનો પ્રારંભ વધુ માહિતી જાણવા ક્લિક કરો

ગુજરાતના ખેડૂતો પાસેથી તુવેર, ચણા અને રાયડાના પાકને ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવાની ઓનલાઇન નોંધણી પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે.

ખેડૂતો પાસેથી ટેકાના ભાવથી ખરીદી માટે સમગ્ર રાજ્યમાં ગ્રામ્યકક્ષાએ વિનામૂલ્યે નોંધણી તેના ઇ-ગ્રામ કેન્દ્રો પર વી.સી.ઇ. દ્વારા તા.1 ફેબ્રુઆરીથી 28 ફેબ્રુઆરી 2023 સુધી નાફેડના ઇ-સમૃદ્ધિ પોર્ટલ પર કરવામાં આવશે. ખેડૂતો આ નોંધણી વિનામૂલ્યે કરાવી શકશે જે માટે વી.સી.ઇ.ના મહેનતાણાનો ખર્ચ રાજય સરકાર ભોગવશે.

ચાલુ વર્ષે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તુવેર પાક માટે પ્રતિ મણ 1320 રૂપિયા, ચણા માટે પ્રતિ મણ 1067 રૂપિયા તેમજ રાયડાના પાક માટે પ્રતિ મણ 1090 રૂપિયાનો ટેકાનો ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

વધુમાં લઘુતમ ટેકાના ભાવે તુવેર, ચણા અને રાયડોનું વેચાણ કરવા ઇચ્છા ધરાવતા ખેડૂતોની ઓનલાઇન વિના મુલ્યે નોંધણી  સમગ્ર રાજ્યમાં સ્થાનિક/ ગ્રામ્ય કક્ષાએ VCE દ્વારા તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૨ થી તા.૨૮/૦૨/૨૦૨૨ સુધી કરવામાં આવશે.

તમામ ખેડૂતોએ નોંધણી કરાવવી જરૂરી છે. નોંધણીનો તમામ ખર્ચ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતો હોઈ ખેડૂતોએ નોંધણી માટે VCE ને કોઈપણ પ્રકારની રકમ ચૂકવવાની રહેતી નથી.

ખેતીવાડી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડવા અહી ક્લિક કરો

Previous articleEye test App For Android : તમારી આંખની તપાસ કરો તમારા મોબાઈલથી
Next articleBudget 2023: ખેડૂતોને મોટી ભેટ આપી શકે છે સરકાર, PM કિસાન યોજનામાં હવે મળી શકે છે 4 હપ્તા